Oproepen

uitgelicht oproep

Oproep: Tuin- en computerhulp

• We krijgen steeds vaker de vraag of er binnen BVG Peelland mensen zijn die bij iemand anders mee wil helpen de tuin wat op te knappen. We hebben al een iemand gevonden, maar met zijn tweeën of met meerdere mensen samen iets doen is toch gezelliger.

uitgelicht oproep

Oproep: Ervaringen verrijdbare loopbrug op station Deurne

Wie heeft er al gebruik gemaakt van de verrijdbare loopbrug op station Deurne?
Wat zijn uw ervaringen?

uitgelicht oproep

Oproep ervaringen keukentafelgesprek voor huishoudelijke hulp

Inmiddels hebben heel veel inwoners van de gemeente Deurne hun “keukentafelgesprek” gehad.
Bij een paar is een afgevaardigde van BVG Peelland aanwezig geweest, maar ook via andere kanalen komen er reacties binnen.

uitgelicht oproep

Oproep nieuwe collectanten

Ook dit jaar, in 2015, mogen we weer collecteren, en wel in week 27, van 28 juni tot en met 4 juli.

Hiervoor kunnen zich nog collectanten opgeven om voor onze BVG-Peelland in Deurne te collecteren.

Inzamelingsacties

Onderstaande dingen worden door inwoners van Deurne ingezameld voor een goed doel.
Emma Wijnands zamelt kleding, gordijnen, vitrage en knuffels in voor een goed doel.
Ze schrijft hieronder zelf waarvoor ze dat doet

Voorstelling van de Werkgroep Denktank

Wie zijn we en wat doen we?
De werkgroep bestaat nu uit 7 personen te weten: Harry Aarts, Michel Biemans, Wim Biemans, Monique Henraat, Peter van Rijt, Ria van Rijt en de voorzitter ben ik, Roger Derkx.
Als gevolg van het overlijden van 1 lid zoeken we per direct nieuwe leden.

Wanneer?
We komen iedere laatste zaterdag van de maand van 10.00 tot 12.00 uur bijeen. Behalve in de zomervakantie dan hebben ook wij vakantie.

We zijn een gezellige groep maar we bereiken wel e.e.a.

Waar praten wij over?

– Toegankelijkheid en mobiliteit van en voor mensen met lichamelijke en zintuiglijke beperkingen
– Structureel en incidenteel inventariseren en signaleren van knelpunten.
– Toegankelijkheidsrapport (Dorpsraden inschakelen)
– Schouwen openbare ruimten, openbare gebouwen, schouwen winkels
– Voorzieningen en maatregelen
– Openbaar Vervoer
– Plus taxi
– Advies uitbrengen over het verbeteren van knelpunten.
– Evaluatie oplossen knelpunten

Dit zijn de punten waar wij als werkgroep over praten maar wat ik als voorzitter belangrijk vind is dat we naar elkaar luisteren want ieder lid van deze werkgroep heeft zijn eigen mening en daar wordt ook naar geluisterd.

Wat wordt er mee gedaan?
Met bijzondere knelpunten worden deze aan het bestuur medegedeeld en deze zal contact zoeken en afspraken maken met de desbetreffende instellingen of bedrijven om een oplossing te vinden. Ook worden knelpunten in het 3 maandelijks gesprek met wethouder Ragetlie aangekaart zodat hij evt kan doorverwijzen naar de juiste personen.

De werkgroep maakt in november 2014 een planning van de te ondernemen activiteiten in het volgende kalenderjaar.

Heb je een probleem of vraag of wil je ook lid worden van deze werkgroep neem dan contact op met ondergetekende en misschien, na overleg met de andere leden, zullen we je welkom heten in de werkgroep of misschien je probleem met jou oplossen.

Met vriendelijke groet,
Namens al de leden van de Werkgroep


Roger Derkx
Voorzitter werkgroep Denktank en bestuurslid BVG-Peelland
Tel: 0493-846404 of
Tel: 06-28177797
Email Roger

Thuiszorgwinkel Deurne is dicht

Steeds meer ADL-hulpmiddelen (Algemene dagelijkse levensverrichtingen) worden niet meer vergoed vanuit de ziektekostenverzekering, WMO of AWBZ. Sinds enkele weken zijn deze hulpmiddelen nog verkrijgbaar in Helmond bij de thuiszorgwinkel. Neemt u de moeite om naar Helmond te gaan?

Hulpmiddelen zijn sinds enige tijd ook via webwinkels te verkrijgen. Maar wat ziet u als een hulpmiddel: een rollator, een loep, een overzichtelijke kalender? Zou u dit in een webwinkel kopen; of wilt u ‘eerst kijken, dan kopen’? Denkt u dat u uw hobby te allen tijde zou kunnen blijven uitoefenen of verwacht u dat u ‘achter de geraniums zit’? Denkt u dat het internet en social media zoals Facebook uw leven gaat bepalen?

Beschikbare mantelzorg en de inzet van de ‘hulp in huis’ worden steeds spaarzamer. Bij welke beperkingen zou u nog hulp kunnen inschakelen of zou een hulpmiddel ook volstaan? Denk aan: huishouden, uitoefening hobby, veiligheid in huis.
Kortom: hoe verwacht u zelfstandig oud te worden?

Stuur een email met uw verhaal of opmerking naar info@bvg-peelland.nl. Een samenvatting van de inzendingen zal in een van de volgende uitgaven bekend gemaakt worden.

Schaakles

Beste Leden,

Ik ben Leo de Greef en ik ben ook lid.

Ik wil in de toekomst, mensen die eventueel geïnteresseerd zijn in schaken, schaakles geven.

Heb je zin, geef je dan op bij Marian Bronstein.

schaken