Prikbord

De Droom: Wij zoeken nieuwe bewoners

Onbezorgd thuiskomen

Wij hebben een droom die wij graag met u delen:

Invalidenparkeerplaatsen in de gemeente Deurne

Omdat nergens beschreven stond waar in de gemeente Deurne er een invalidenparkeerplaats is en hoeveel er in totaliteit zijn, hadden wij voor onze maatschappelijke stagiaires een mooie stageopdracht.

Maak van alle invalidenparkeerplaatsen in de gemeente Deurne een foto, en adresseer ze allemaal.

Voorstelling van de Werkgroep Denktank

Wie zijn we en wat doen we?
De werkgroep bestaat nu uit 7 personen te weten: Harry Aarts, Michel Biemans, Wim Biemans, Monique Henraat, Peter van Rijt, Ria van Rijt en de voorzitter ben ik, Roger Derkx.
Als gevolg van het overlijden van 1 lid zoeken we per direct nieuwe leden.

Collectieve CZ verzekering via BVG Peelland in 2014

De korting op de basisverzekeringen, de aanvullende verzekering en de tandartsverzekering bedraagt net als in 2013 bedraagt 5 %.

Het enige wat verandert is dat de eigen bijdrage 360 euro wordt en dat de premie omlaag gaat.

Betaalt u in 2013: 96.80 euro per maand bij een eigen risico van 350 euro, dat wordt in 2014: 87,92 euro bij een eigen risico van 360 euro.

Thuiszorgwinkel Deurne is dicht

Steeds meer ADL-hulpmiddelen (Algemene dagelijkse levensverrichtingen) worden niet meer vergoed vanuit de ziektekostenverzekering, WMO of AWBZ. Sinds enkele weken zijn deze hulpmiddelen nog verkrijgbaar in Helmond bij de thuiszorgwinkel. Neemt u de moeite om naar Helmond te gaan?

Wijzigingen en aanvullingen kortingspas

Er zijn enkele wijzigingen aan de deelnemers van de kortingspas te vermelden.

Met ingang van juni 2013 is de aangeboden korting van Snoezelland niet meer van toepassing vanwege sluiting. De dames zijn helaas genoodzaakt om Snoezelland te sluiten, omdat ze het onderhoud van het gebouw, waar ze nu zitten, niet meer op kunnen brengen.

Gezocht: oude prentjes, foto’s en filmpjes

Heeft u nog oude prentjes, foto’s of filmpjes met betrekking tot de 2e wereldoorlog.
Ook oude rekeningen, briefjes etc.
Laat er eerst iemand na kijken.
Soms heeft u iets waardevols in huis liggen, waar u zelf geen weet van hebt.

Verslag inloopavond Spoorzone middengebied

Geachte leden,

Ik ben op 20 februari 2013 namens de BVG bij de inloopavond Spoorzone middengebied geweest om te zien en te horen wat de bedoeling is.
Het Middengebied is het gebied dat wordt begrensd door Ringoven, de spoorlijn, Leembaan en Steenovenweg.