Leden

Verslag Kerst-Inn 2014

Verslag Kerst-Inn.

Ik kwam binnen hallo hoe giget. Ik zei prima, ik ben net binnen.
Hier zijn je bonnen.
Toen zagen we Tonneke en gebaarde ons naar ons plekje.

In Memoriam Piet Verhoeven

In Memoriam Piet Meulendijks

Paasbrunch 2014: een paasgedicht

Pasen 2014,

Voorstelling van de Werkgroep Denktank

Wie zijn we en wat doen we?
De werkgroep bestaat nu uit 7 personen te weten: Harry Aarts, Michel Biemans, Wim Biemans, Monique Henraat, Peter van Rijt, Ria van Rijt en de voorzitter ben ik, Roger Derkx.
Als gevolg van het overlijden van 1 lid zoeken we per direct nieuwe leden.

Wanneer?
We komen iedere laatste zaterdag van de maand van 10.00 tot 12.00 uur bijeen. Behalve in de zomervakantie dan hebben ook wij vakantie.

We zijn een gezellige groep maar we bereiken wel e.e.a.

Waar praten wij over?

– Toegankelijkheid en mobiliteit van en voor mensen met lichamelijke en zintuiglijke beperkingen
– Structureel en incidenteel inventariseren en signaleren van knelpunten.
– Toegankelijkheidsrapport (Dorpsraden inschakelen)
– Schouwen openbare ruimten, openbare gebouwen, schouwen winkels
– Voorzieningen en maatregelen
– Openbaar Vervoer
– Plus taxi
– Advies uitbrengen over het verbeteren van knelpunten.
– Evaluatie oplossen knelpunten

Dit zijn de punten waar wij als werkgroep over praten maar wat ik als voorzitter belangrijk vind is dat we naar elkaar luisteren want ieder lid van deze werkgroep heeft zijn eigen mening en daar wordt ook naar geluisterd.

Wat wordt er mee gedaan?
Met bijzondere knelpunten worden deze aan het bestuur medegedeeld en deze zal contact zoeken en afspraken maken met de desbetreffende instellingen of bedrijven om een oplossing te vinden. Ook worden knelpunten in het 3 maandelijks gesprek met wethouder Ragetlie aangekaart zodat hij evt kan doorverwijzen naar de juiste personen.

De werkgroep maakt in november 2014 een planning van de te ondernemen activiteiten in het volgende kalenderjaar.

Heb je een probleem of vraag of wil je ook lid worden van deze werkgroep neem dan contact op met ondergetekende en misschien, na overleg met de andere leden, zullen we je welkom heten in de werkgroep of misschien je probleem met jou oplossen.

Met vriendelijke groet,
Namens al de leden van de Werkgroep


Roger Derkx
Voorzitter werkgroep Denktank en bestuurslid BVG-Peelland
Tel: 0493-846404 of
Tel: 06-28177797
Email Roger

In Memoriam Eva van der Straaten

In Memoriam 

Eva van der Straaten 

echtgenote van 

Carlo van der Straaten 

Op veel te jonge leeftijd,
ben je op de drempel van het nieuwe jaar,
een andere weg ingeslagen.

Je hebt in je leven al veel leed gekend,
veroorzaakt door al die ziektes die op je pad kwamen.

Het ergste vond je het onbegrip dat je daardoor ondervond.
Sommige mensen konden daarmee moeilijk of niet mee omgaan,

Terwijl je er toch zelf niet om gevraagd had.
Sommige dingen overkomen je nu eenmaal.

Je was een recht voor zijn raap type,
je draaide er niet omheen.

Jullie hadden je er samen op verheugd,
om na de pensionering van Carlo samen dingen te gaan doen.

En alweer gooide een ziekte roet in het eten.
Daarvan wist je gelukkig te herstellen.

Maar de ziekte kwam in een andere vorm genadeloos weer terug,
en plots was er geen hoop meer.

En toch toen je wist dat je tijd op aarde erop zat,
ging je nog niet met de pakken neerzitten.

Je bleef altijd diezelfde opgewekte Eva.

We hebben nog een paar keer telefonisch contact gehad,
maar je werd steeds eerder moe, te moe om te praten.
Je vertelde ook dat je Tiny Sijben zo miste.

Samen deden jullie kaarten maken.
Dat je haar zo snel zou volgen,

Dat had niemand verwacht.

Wij wensen Carlo en de hele familie heel veel sterkte toe.
Rust zacht Eva!

 de levensboom 150

In memoriam Gerrie Evers-Willems

In memoriam 

Gerrie Evers-Willems

Sinds maart 2010 lid van BVG Peelland,
waarbij ze zich meteen aansloot
bij de schilderswerkgroep. 

Er ontpopte zich een waar talent die vooral dieren schilderde,
met een speciale voorkeur voor vogels.

Ze was er zo op haar plaats.
En toen werd ze ziek
en bleek dat er niets meer aan gedaan kon worden. 

Het was zo jammer
dat ze haar laatste schilderij zelf niet meer kon afmaken.
Gelukkig heeft een ander lid van de schildersgroep
dat voor haar gedaan
en heeft ze ook het resultaat nog gezien.
Ze was er erg blij mee.

En nu is ze er plots niet meer.
Het ging zo snel.

 Petrus heeft de hemelpoort voor haar open gedaan
en ze is naar binnen gewandeld. 

Rust zacht Gerrie,

Sterkte voor haar kinderen,
kleinkinderen,
en de rest van haar familie

 zwaan-1 300px

 

In Memoriam Theo van Lieshout

In Memoriam

Theo van Lieshout

echtgenoot van
Jo van Lieshout- van Helmond

Een markante verschijning was Theo,
met zijn blauw/gele jas op zijn scootmobiel.

Via een scootmobielcursus van VVN afd. Deurne,
werd je lid van BVG Peelland.

Samen hebben we veel gepraat en acties ondernomen.

Als eerste het parkeren van de auto’s
aan de Paul Rubensstraat.
Samen met VVN afd. Deurne werd dit snel opgelost.

De hondenbakken dat duurde wat langer,
Het snoeiwerk moet nog gebeuren.

Jammer dat je de Olympische Spelen van 2014 mist,
vooral het schaatsen.
Nu zie je niet hoe Sven revanche neemt en goud wint.

Binnen een half jaar,
na het bericht dat je ongeneeslijk ziek was,
ben je overleden.

We wensen jouw vrouw,
je kinderen, en kleinkinderen
heel veel sterkte toe.

Rust zacht Theo

rode-rozen-witte-knuffel-89