Collecte BVG Peelland en Oproep nieuwe collectanten

Eenmaal per jaar mogen wij collecteren voor BVG Peelland, dat zal dit jaar, in 2018, zijn van 1 t/m 7 juli.

Wij zijn een belangenvereniging voor gehandicapten, chronisch zieken en iedereen die een beroep op ons doet voor Deurne en omgeving.
Deze vereniging behartigt de belangen van gehandicapten, chronisch zieken, ouderen en mensen in de verdrukking, wij sluiten hierbij niemand uit.

We zorgen voor lotgenotencontact in de vorm van onze BVG avond en onze andere gezellige activiteiten.

Met iedere gift die wij ontvangen, klein of groot het maakt niet uit, om onze vereniging te ondersteunen, zijn wij u immens dankbaar!

Voor de collecte van 2018 zoeken wij dringend naar mensen die voor BVG Peelland willen collecteren, ook al is het maar in uw eigen straat of buurt, alle hulp is van harte welkom!

Mocht u ons willen helpen dan kunt u contact opnemen met:

  • Marian Bronstein 0493-310061

Namens bestuur en leden BVG Peelland alvast bedankt!