Cg Raad

Handige feiten over zorgverzekeringen

Welke zorgverzekering is het beste voor mij? Zal ik overstappen naar een andere verzekeraar? Deze vragen stellen veel mensen zich aan het einde van het jaar als zorgverzekeraars hun polissen en premies bekend maken. Hoe houd je overzicht in zorgverzekeringsland? En waar moet je op letten bij het kiezen van een verzekering?

Kan ik het medisch dossier van mijn overleden man inzien?

Het onderstaande uitvoerig (juridisch) antwoord op deze vraag is afkomstig en kunt u ook terugvinden op de website van het Juridisch Steunpunt Regelrecht

Kan ik inzage krijgen in het medisch dossier van mijn overleden man?

CG-Raad vraagt uw medewerking aan onderzoek van de NS

De CG-Raad en NS hebben een onderzoek opgezet naar de huidige problemen van treinreizigers met een handicap of chronische ziekte. Het onderzoek komt voort uit een project van het Ministerie van Infrastructuur & Milieu (I&M) dat zich richt op de verbetering van de toegankelijkheid van het openbaar vervoer.

Tweede Kamer is nu voor iedereen toegankelijk

Den Haag, 14 maart 2013

Het Tweede Kamergebouw is nu volledig toegankelijk voor mensen met een handicap. Vanochtend is daarom het Internationaal Toegankelijkheidssymbool (ITS) aan de Kamer toegekend. Kamervoorzitter Anouchka van Miltenburg zegt dat hierdoor de publieke functie van het parlement wordt versterkt. “Iedereen moet weten wat we hier doen en dat ook kunnen volgen.”

Groot deel verstandelijk gehandicapten in groepshuizen de dupe van AWBZ-hervormingen

Veel mensen met een verstandelijke beperking zullen volgens de nieuwe AWBZ-plannen zelfstandig moeten gaan wonen. Maar een groot deel van hen kan dit niet zonder intensieve begeleiding. Zij zouden daarom in de AWBZ-zorg moeten blijven. Tot deze conclusie komt prof. dr. Heleen Evenhuis, hoogleraar Geneeskunde voor Verstandelijk Gehandicapten, verbonden aan het Erasmus MC.

Zorgkosten terug via uw belastingaangifte

Chronisch zieken en gehandicapten maken jaarlijks veel extra kosten voor bijvoorbeeld medische hulp. Gelukkig zijn die kosten voor een groot deel  aftrekbaar via de belastingen. Op de website www.meerkosten.nl van de CG-Raad kunt u precies zien, hoe u dat aan moet pakken. U kunt ook de brochure Belastingvoordeel 2012 bestellen.

Vermogen telt mee bij de berekening van uw eigen bijdrage

Betaalt u een eigen bijdrage voor Zorg zonder Verblijf en/of Wmo aan het CAK? Door een wijziging van de wet kan vanaf 2013 een extra deel van uw vermogen meetellen bij de berekening van uw eigen bijdrage.

Extreme stijging eigen bijdragen

Er is veel onrust ontstaan over de nieuwe berekening van de eigen bijdragen. Daarbij wordt nu ook het vermogen meegeteld. Bij Platform VG en de CG-Raad komen veel meldingen binnen van mensen die zich gedupeerd voelen. Sommige mensen gaan zelfs meer betalen dan hun inkomen.