Gemeente Algemeen

Goede Doelen Week Deurne

Evenals in de Neerkant en Liessel is er dit jaar in Deurne voor de eerste keer ook een gezamenlijke collecte. Deze wordt gehouden onder de noemer Goede Doelen Week Deurne.

Aanvraag Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT)

Huishoudelijke Hulp toelage
Het kabinet heeft op 7 juli jl. in een brief aan de Tweede Kamer aangekondigd om in zowel 2015 als in 2016 € 75 miljoen per jaar extra beschikbaar te stellen voor een huishoudelijke hulp toelage (HHT). Deze extra middelen worden aan gemeenten beschikbaar gesteld voor het stimuleren van de vraag naar huishoudelijke hulp, teneinde zoveel mogelijk volwaardige werkgelegenheid te behouden. Voor

Huishoudelijke ondersteuning Peel 6.1

Peel 6.1 heeft nieuwe contracten gesloten met alle huidige aanbieders van huishoudelijke ondersteuning, en een aantal nieuwe aanbieders. In deze raadsinformatiebrief informeren wij u over de uitkomsten van het aanbestedingstraject.

Verslag over PGB

Bert Bronstein en ik (Annie vd Burgt) hebben n.a.v. ledenvergadering een gesprek gehad met Monique Kirkels van de gemeente Deurne, om dieper op de vragen van de ledenvergadering in te gaan.

De nieuwe structuur van het PGB zit als volgt in elkaar.

Contactgegevens Zorg in Deurne

Zorg in Deurne contactgegevens

Adres: Oude Martinetstraat 2 (zij-ingang gemeentehuis)
De ingang is niet toegankelijk voor mensen in een rolstoel of scootmobiel.
Zij kunnen via de hoofdingang van het gemeentehuis (Markt 1) naar binnen.

Postadres: Postbus 3
5750 AA Deurne

Telefoon: 0493 – 387387
Website: https://www.deurne.nl/in-en-over-deurne/zorg-in-deurne_43271/
Email: info@zorgindeurne.nl

 

Start onkruidbestrijding op plekken met verkeersonveilige situaties

De gemeente start deze week (week 35) met onkruidbestrijding, op plekken waar door het hoge onkruid verkeersonveilige situaties zijn ontstaan.
Door de bezuiniging op onkruidbestrijding is het ‘beeld’ van de openbare ruimte op verhardingen verslechterd. Dat het beeld zou verslechteren, daar was de gemeente zich van bewust.

Zorghuis Deurne

Zorghuis Deurne

Wat is Zorghuis Deurne?
Zorghuis Deurne is ontstaan uit een initiatief van Alex-Eddy van Roekel en de beide zussen Sandra Peters en Kitty Beelen-Peters.
Die door hun arbeidsverleden in de beveiliging, Backoffice en de hotelbusiness eigenlijk misschien wel de ideale combinatie vormen. Het belangrijkste is natuurlijk het arbeidsverleden in de zorg.

Gladheidsbestrijding in de gemeente Deurne

Naar aanleiding van opmerkingen tijdens de jaarvergadering door Piet Kusters en Mart Wijnands, zijn we op de site van de gemeente Deurne gaan kijken, hoe dat in Deurne het strooibeleid is.