Werkgroepen

Werkgroep Denktank

Toegankelijkheid en mobiliteit voor mensen met lichamelijke en zintuiglijke beperkingen.

 • Structureel en incidenteel inventariseren en signaleren van knelpunten.
 • Toegankelijkheidsrapport (Dorpsraden inschakelen):
  • Schouwen openbare ruimte
  • Schouwen openbare gebouwen
  • Schouwen winkels
  • Voorzieningen en maatregelen
  • OV
  • Plustaxi
 • Advies uitbrengen over het verbeteren van knelpunten
 • Evaluatie oplossen knelpunten
 • 1 x per maand overleg met gemeente

Werkgroep WMO en Inclusief Beleid

 • Inclusief Beleid:
  • Informatie naar gemeente en burgers
  • Stappenplan met gemeente
 • Deelname aan de participatie-raad:
  • Een vertegenwoordiger van het bestuur van de vereniging heeft zitting in de participatie-raad en behartigt daar de belangen van mensen met een beperking in algemene zin.
   Er wordt door de vertegenwoordiger invloed uitgeoefend op het WMO-beleid van de gemeente.

Voorzitter:

Secretaris
Email Secretaris

 

Werkgroep Activiteiten

 • Activiteiten met feestdagen.
 • Schilderen 1x wk.
 • BVG-avonden (dinsdag):
  • Kienen 1x mnd.
  • Koersbal 1x mnd.
  • Kaarten 1x mnd.
 • Jeugd en jongeren activiteiten 1 x mnd.
 • Ontspanningsavonden 1x kwart.
 • Fietstocht 1x jr.
 • Barbecue 1x jr in juni of juli.

Voorzitter:

Nellie Aarts
 

Werkgroep Ondersteuning.

Ondersteuning.

 • Helpdesk mail en telefoon
 • Belasting formulieren invullen
 • Luisteren – doorverwijzen
 • WMO en overige zaken
  • hulp bij invullen formulieren bij mensen thuis
  • Peilen wat er speelt
  • Organiseren van informatie-avonden
  • Huisbezoek aan nieuwe leden of bij bijz. gebeurtenissen

Voorzitter:

Mart Wijnands
Email penningmeester

 

Werkgroep PR en Communicatie

 • Bekendheid
 • PR
 • Website
 • Vuist

Voorzitter:

Michel Biemans
Email Redactie