4. De opzet van de vereniging

vorige | volledig | volgende

4.1 Bestuur en werkgroepen

De vereniging heeft een algemeen bestuur van 8 personen, te weten de voorzitter, de secretaris en de penningmeester (het Dagelijks Bestuur), aangevuld met de voorzitters (coördinatoren) van de 5 werkgroepen.

Voor de uitvoerende taken worden vooralsnog 5 werkgroepen benoemd:

  • Werkgroep Denktank
  • Werkgroep WMO en Inclusief Beleid
  • Werkgroep Activiteiten
  • Werkgroep Ondersteuning
  • Werkgroep PR en communicatie

Iedere werkgroep benoemt een voorzitter (coördinator). De voorzitters van de werkgroepen vormen de link van het bestuur naar de werkgroepen en omgekeerd. De voorzitter (coördinator) is tevens ook lid van het algemeen bestuur.

Een uitgewerkte taakverdeling is bijgevoegd als bijlage.

4.2 Vergaderfrequentie

Het Dagelijks Bestuur van BVG-Peelland vergadert in beginsel 1 keer per maand (10 keer per jaar), evenals het Algemeen Bestuur (DB en voorzitters werkgroepen). Het  Algemeen Bestuur en alle werkgroepleden komen in beginsel 2 keer per jaar bijeen.

De werkgroepen bepalen afzonderlijk hun vergaderagenda, mede afhankelijk van ‘wat speelt’. Eenmaal per jaar, in januari wordt een algemene ledenvergadering uitgeschreven.

vorige | volledig | volgende