Word lid van de Club van 50

Onze vereniging vraagt even om uw aandacht.

Geachte heer/mevrouw,

BVG Peelland is een belangenvereniging voor gehandicapten, mindervaliden en chronisch zieken uit onze gemeente Deurne. Een vereniging die bruist van de activiteiten. En naast deze activiteiten maakt BVG Peelland zich sterk voor de belangen van deze doelgroep.

Er is een eigen helpdesk waar een beroep op gedaan kan worden voor hulp en begeleiding voor de vele problemen waarvoor een gehandicapte kan komen te staan, van belastingbiljet tot aanpassing van de woning.

Van de activiteiten noemen wij o.a. de wekelijkse bvg avonden met bingo, koersballen, kaarten, kunstschilderen enz. Daarnaast zijn er ook nog onze jaarlijkse activiteiten zoals: carnavalsavond, paasontbijt, barbecue, scootmobiel/fietstocht, dag van de gehandicapten ( 2 jaarlijks) en kerst-inn. En is er een ontspannigsgroep die met toneelstukjes leuke optredens verzorgt bij onze jaarlijkse activiteiten.

Ook voeren wij regelmatig ludieke acties voor verbeteringen van de toegankelijkheid voor gehandicapten, zoals de gele kaarten acties bij winkels en NS station vanwege parkeren van fietsen en auto”s op invalidenparkeerplaatsen.

Een eigen BVG-dienst knapt allerlei klusjes op bij de mensen thuis, de tuin opknappen of een schilderij ophangen. Klusjes die zelf niet meer gedaan kunnen worden.
De ledenservice vecht tegen de grote eenzaamheid onder gehandicapten, wij bieden ook hulp aan gehandicapten bij problemen die zich voordoen bij gehandicapten met een minimum aan inkomen.

BVG Peelland is een grote familie, leden voor de leden, alles vrijwillig. Maar onze activiteiten kosten veel geld. Geld voor de huur van ons lokaal, voor aanschaf diverse materialen, de helpdesk en de overige activiteiten. Een gemeentelijke subsidie, een eigen collecte en de lidmaatschapsgelden zijn bij lange niet toereikend ons jaarlijkse programma uit te voeren.

Wij doen daarom een beroep op U om onze mooie Deurnese vereniging te steunen en toe te treden tot de Club van 50. De kosten daarvoor bedragen jaarlijks € 50,00
Als dank daarvoor krijgt u een eervolle vermelding in ons kwartaalblad De Vuist en een eervolle vermelding op onze website. Mocht u over een digitaal logo beschikken, dan wordt deze graag geplaatst.

Namens bestuur en leden van BVG Peelland vraag ik u dan ook heel vriendelijk lid te worden van deze mooie Club van 50.

Michel Biemans, redactie.

Download en verstuur het aanmeldingsforumulier naar:

BVG Peelland t.a.v. de redactie
Postbus 142
5750 AC Deurne

Of e-mailen naar:  Email Redactie