CZ verruimt vergoeding mondzorg

Uit het oogpunt van coulance verruimt CZ de vergoeding voor mondzorg. De verruiming vindt plaats met terugwerkende kracht tot 1 januari 2012. De coulance geldt dus ook voor declaraties die u eerder dit jaar heeft ingediend.

Minister Schippers van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is per 1 januari 2012 gestart met een experiment op het gebied van mondzorg. Het experiment houdt in dat tandartsen, mondhygiënisten, tandprothetici en orthodontisten zelf bepalen welk tarief zij vragen voor een behandeling. Voorheen stelde de overheid die tarieven vast. Op basis daarvan bepaalt een zorgverzekeraar wat het gemiddelde (marktconforme) tarief zal zijn dat wordt vergoed. Sinds de mondzorgaanbieders zelf hun tarieven kunnen vaststellen, lopen deze sterk uiteen. Sommige aanbieders rekenen hogere tarieven dan het tarief dat CZ vergoedt. Dit betekent dat verzekerden moeten bijbetalen.

Coulanceregeling
Deze ontwikkeling heeft voor veel onduidelijkheid en ontevredenheid gezorgd. CZ krijgt sinds begin dit jaar erg veel reacties van verzekerden die moeten bijbetalen. Ook zijn er klachten van verzekerden die naar een andere, goedkopere tandarts willen, maar die mogelijkheid niet hebben omdat er in hun gemeente een tekort is aan tandartsen. De onrust en ontevredenheid die is ontstaan, is voor CZ aanleiding haar verzekerden tegemoet te komen door het invoeren van de coulanceregeling.

Wat betekent dat voor u
De coulanceregeling houdt in dat wij vergoeden op basis van het tarief dat uw mondzorgaanbieder in rekening brengt. Bijvoorbeeld: u hebt een aanvullende verzekering Tandarts afgesloten. Van de tandarts hebt u een rekening ontvangen voor een gebitsreiniging (overige mondzorg). Hiervoor brengt de tandarts € 25,- in rekening. U krijgt volgens de voorwaarden van deze aanvullende verzekering 75% van deze rekening vergoed, namelijk € 18,75. Dit bedrag gaat af van de totale vergoeding waar u met deze aanvullende verzekering recht op hebt, namelijk € 450,- per persoon per jaar. Voordat de coulanceregeling inging kreeg u een vergoeding van 75% van het door CZ vastgestelde marktconforme tarief voor een gebitsreiniging (€ 19,30). U kreeg in dat geval dus € 14,48 vergoed.

CZ houdt prijsstijging in de gaten
Hoelang de coulance wordt toegepast is afhankelijk van de verdere ontwikkelingen binnen mondzorg. Bestuursvoorzitter van CZ Wim van der Meeren: “Een deel van de mondzorgaanbieders declareert redelijke tarieven. We gaan dié mondzorgaanbieders die hun prijzen fors hebben verhoogd in de gaten houden en de echte uitschieters gaan we nadrukkelijker vragen naar hun onderbouwing daarvoor. Ook zullen we niet aarzelen om onze klanten daarover te informeren.”

Wat kunt u zelf doen
Vraag altijd een offerte aan uw mondzorgaanbieder, zo weet u vooraf welke kosten in rekening gebracht gaan worden. Nu de prijzen in de mondzorg sinds januari 2012 vrij zijn, mag iedere aanbieder zelf zijn prijs bepalen. Mondzorgaanbieders zijn verplicht een prijslijst in de wachtkamer te hangen, en als zij een website hebben, die ook op de website te plaatsen. Nog lang niet alle aanbieders voldoen hieraan. De Nza (Nederlandse Zorgautoriteit) doet hier onderzoek naar. De tarieven die wel openbaar zijn gemaakt kunt u bekijken en met elkaar vergelijken op www.zorgkiezer.nl

Lees meer op CZ.nl/mondzorg.