In gesprek met: Susan van Schijndel Coördinator Informele Zorg

Als je bovenstaande titel leest, heb je meteen al twee vragen vooraan in de mond liggen.
Wie is Susan van Schijndel? En wat is informele zorg?
Dat vroegen we ons dus af, vandaar dat we een afspraak maakten met Susan om haar wat vragen te stellen.
Dus op een donderdagmorgen gewapend met pen, papier en het fototoestel zaten we samen helemaal bovenaan in het gemeentehuis onder het genot van een kopje thee samen te praten over haar functie.

Wie is Susan van Schijndel?

Susan van SchijndelSusan van Schijndel is een 35 jarige vrouw, die nieuwsgierig is, ze is moeder van twee kinderen en woonachtig in Geldrop.
Susan is een doener, bij haar staat de mens centraal.
Ze is vooral geïnteresseerd met wie ze te doen heeft.
In Eindhoven op de Fontys is ze afgestudeerd in de richting SPH, wat staat voor sociaal pedagogische hulpverlening en gezondheidswetenschappen heeft ze gestudeerd in Maastricht.

Sinds twee jaar werkt ze nu bij de gemeente Deurne.
Daarvoor was ze al 12 jaar werkzaam in de zorg, vooral bij mensen met een psychische beperking, dak- en thuislozen en mensen met een verstandelijke beperking.
Nu is ze dus werkzaam bij de gemeente Deurne, Susan heeft een dubbelfunctie.
Ze is beleidsondersteuner WMO en daarnaast is ze sinds september 2012 coördinator Informele Zorg.
Ze is ook voorzitter van de Deurnese maatjes.
Dat zijn allemaal vrijwilligersorganisaties waaronder dus ook BVG Peelland, die om de zoveel tijd bij elkaar komen om samen actuele zaken te bespreken, die je tegen komt als vrijwilligersorganisatie.
Door goede contacten met het netwerk, weet je wat er speelt en kun je elkaar helpen en versterken.

Wat is informele Zorg?
Informele zorg is zorg die door vrijwilligers in georganiseerd verband en mantelzorgers wordt uitgevoerd.
Bij vrijwilligers in georganiseerd verband denk je dus aan de Zonnebloem, het Rode Kruis etc.

Hoe heb jij je ingewerkt?
Voor de nieuwe functie die ik erbij heb gekregen, ben ik in het begin heel erg veel op pad geweest.
Ik heb veel locaties gezien waar verenigingen hun activiteiten houden om een beeld te krijgen wat een vereniging precies doet en wat voor mensen het zijn.
Als je jezelf openstelt voor anderen, dan leer je ze goed kennen.
Verder heb ik met iedere vereniging een gesprek gehad met de contactpersoon om even samen te praten over wat de vereniging precies allemaal doet. Dan heb je een goed beeld van wat een vereniging precies doet.

Wat zijn jouw taken?
Allereerst ervoor zorgen dat informele zorg goed gevonden en benut wordt.
Hulpvragers moeten de weg ernaar toe goed kunnen vinden.
Bv een gezin dat in nood zit, daar zitten professionals, maar daar kunnen vrijwilligers ook een rol van betekenis hebben. Die hebben wat meer tijd, en een luisterend oor wil ook heel wat zeggen.
Verder is het moeilijk om op papier te zien, wat een vereniging, stichting of organisatie nu precies doet.
Op papier doet iedereen alles, maar als je dan de mensen spreekt die voor die vereniging etc. werken dan blijkt dat er toch wel verschillen zijn.
Persoonlijke benadering is belangrijk, maar ook veel beter.
Je krijgt een beter beeld van wat ze wel of niet doen of kunnen doen.
Dit is afhankelijk van wat die desbetreffende vereniging in hun huishoudelijk reglement en statuten hebben staan.
Dit is voor mij als coördinator heel erg belangrijk want in de toekomst komen steeds meer zorgtaken bij de gemeente.
Doordat het budget steeds minder wordt, is de inzet van vrijwilligers nodig.
Anders wordt de zorg onbetaalbaar en vallen mensen tussen wal en schip.
De zorg moet betaalbaar blijven, Nederland is aan het vergrijzen.
Hoe ouder je wordt, hoe meer kans dat je hebt op een ziekte of beperking en dan heb je zorg nodig.

Kun je mensen verplichten om voor hun vader, moeder of buurvrouw te zorgen?
Burenhulp en hulp van familie of vrienden, de mantelzorg wordt onontbeerlijk.
Iedereen heeft toch een eigen leven.
Zoals ik net al zei stijgen de zorgkosten doordat Nederland aan het vergrijzen is.
Dit kunnen we binnen de perken proberen te houden door de inzet van vrijwilligers.
Je kunt het mensen natuurlijk niet gaan verplichten.
Je hebt professionele zorg of niets en daartussen in zitten de onontbeerlijke vrijwilligers.

Hoe ziet een normale werkdag van jou er ongeveer uit?
Susan neemt deze donderdag als voorbeeld.
Om 08.00 uur begin ik met het lezen en eventueel beantwoorden van mijn e-mails.
Daarna nog wat ander computerwerk.
Om 10.00 uur heb ik nu dus een interview met jou en hierna heb ik een overleg met wethouder Jasper Ragetlie over de WMO.
Daarna overleg met twee collega’s over “Deurne koerst op eigen kracht” en de WMO.
Ik heb dan nog een afspraak met iemand van de GGZ over de vriendendienst en dan zit mijn werkdag er op.
Zoals je kunt lezen, moet ik veel praten, veel op papier zetten.
Goede communicatie is heel erg belangrijk.
Ik werk in totaal 24 uur per week, waarvan 10 uur als coördinator van de Informele Zorg.

Susan, bedankt voor deze blik achter de schermen.

Indien mensen na het lezen van dit interview contact willen opnemen met Susan van Schijndel dan kan dat via de email: S.vanSchijndel@deurne.nl of via de telefoon, daarvoor neem je contact op met het klantencontactcentrum: 0493-387711 en die verbinden je dan door met Susan.

Susan is aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag.