In Memoriam Henny Verhees

In Memoriam

Henny Verhees

62 jaar getrouwd

met

Mien Verhees-Bosch


Je was al 46 jaar thuis en bent dat ook tot de laatste dag toe gebleven.

Dat kwam mede door Mien, die altijd voor je gezorgd heeft.

88 jaar oud, dat je nog zo oud zou worden, dat zou niemand gedacht hebben.

Je moest steeds meer inleveren.

Op een gegeven moment kon je niet meer naar het benkske bij de Clarinet.

Giel het hondje uitlaten langs het spoor ging op een gegeven moment ook niet meer.

En toch ging je niet bij de pakken neerzitten.

Je bleef grapjes maken.

Ik heb de grootste televisie recht voor mij zei je.

Daarmee bedoelde je de ramen aan de voorkant waardoor je recht op het spoor met alle voorbijkomende treinen en de wegen keek met al het verkeer.

Een heel erg groot verlies was het plotselinge overlijden van jullie kleindochter Rianne.

Op het laatst zei je dat de trein waarop je wilde stappen niet wilde stoppen.

Uiteindelijk stopte de trein wel en kon je mee.

Rust zacht Henny!


Wij wensen Mien en de rest van de familie heel veel sterkte toe