Kwaliteit stomazorg toegenomen door Stoma Zorgwijzer

logo_stomazorgwijzer_200

In alle ziekenhuizen nu spreek- en behandelruimte voor stomadragers 

Maar liefst 90 procent van de ziekenhuizen waar colo- en ileostomazorg wordt gegeven, voldoet aan de minimale voorwaarden van de Nederlandse Stomavereniging. Een half jaar na de introductie van de Stoma Zorgwijzer in november 2012 is de kwaliteit van de stomazorg merkbaar toegenomen.

Voor ziekenhuizen die urinestomazorg bieden, voldoet 82 procent. De introductie van de Stoma Zorgwijzer heeft ervoor gezorgd dat in ziekenhuizen verbeteringen zijn aangebracht. Directeur Anne Braakman van de stomavereniging: ‘Met als positief resultaat een toename van het aantal groene vinkjes: het teken dat de stomazorg in het ziekenhuis voldoet aan de normen voor goede stomazorg.’ 

‘Dat er behoefte is aan betrouwbare informatie blijkt uit de ruim vijfduizend mensen die sinds de introductie de Stoma Zorgwijzer bezochten’, zegt Anne Braakman. De Stoma Zorgwijzer biedt stomadragers betrouwbare informatie over de stomazorg in 108 Nederlandse ziekenhuislocaties. Zo kunnen patiënten een keuze maken tussen de ziekenhuizen die stomazorg bieden. Dat gaat snel en gemakkelijk: (toekomstige) stomadragers voeren hun postcode in en krijgen een overzicht van de ziekenhuizen in de buurt die stomazorg bieden. Ze zien meteen welke ziekenhuizen het gewilde groene vinkje hebben.

Ontwikkeling Stoma Zorgwijzer

De Stoma Zorgwijzer blijft in ontwikkeling. De Nederlandse Stomavereniging wil in 2014 ook de ervaringen van stomadragers aan de Stoma Zorgwijzer toevoegen. ‘Deze inbreng vanuit patiënten zélf is essentieel. Hiermee kan de stomavereniging in gesprek gaan met zorgverleners over de (verbetering van) de geleverde zorg. Ook kunnen wij met deze informatie voorstellen doen voor de aanscherping van de minimale normen voor goede stomazorg’, zegt Anne Braakman.

Verbeteringen stomazorg

De Nederlandse Stomavereniging heeft samen met patiënten, stomaverpleegkundigen en specialisten de normen voor goede stomazorg vastgesteld. Op basis hiervan hebben de ziekenhuizen sinds vorig jaar de nodige verbeteringen doorgevoerd. Anne Braakman doet een greep uit de belangrijkste veranderingen: ‘Alle ziekenhuizen beschikken inmiddels over een eigen spreek- en behandelruimte voor vertrouwelijke gesprekken tussen de stomaverpleegkundige en stomadrager. In steeds meer ziekenhuizen worden ook afdelingsverpleegkundigen specifiek op stomazorg geschoold. Ander belangrijk punt is dat stomadragers in een toenemend aantal ziekenhuizen een e-mail naar de stomaverpleegkundige kunnen sturen als er vragen zijn.

En diezelfde verpleegkundige wordt, vergeleken met vorig jaar, meer betrokken bij het traject na de operatie.’ 

Kansen voor de toekomst

De stomazorg in de Nederlandse ziekenhuizen is van hoge kwaliteit, maar in de praktijk zijn er verschillen tussen ziekenhuizen. Zo kunnen patiënten voorafgaand aan een stomaoperatie in zeven ziekenhuizen nog niet met stomamateriaal oefenen. Ook blijkt dat niet in alle ziekenhuizen complicaties worden geregistreerd. Het is essentieel om complicaties te evalueren en in de toekomst te voorkomen.

De Stoma Zorgwijzer is ontwikkeld in nauwe samenwerking met het onderzoeksbureau MediQuest. Daarnaast hebben de diverse beroepsgroepen die betrokken zijn bij stomazorg hun medewerking verleend aan de totstandkoming van de Stoma Zorgwijzer. De Nederlandse Stomavereniging heeft een subsidie ontvangen van Fonds PGO voor de ontwikkeling van de Stoma Zorgwijzer. De Stoma Zorgwijzer is afgeleid van de patiëntenwijzers van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) en de Monitor Borstkankerzorg van de BVN. 

Bron: Nederlandse Stomavereniging