Regel zelf uw belastingvoordeel deel 2

datum: 1-2-2011

Aftrek specifieke zorgkosten

Regel zelf uw belastingvoordeel
Hebt u aantoonbaar veel uitgaven voor zorg, hulpmiddelen en voorzieningen? Dan komt u vrijwel zeker in aanmerking voor belastingaftrek van specifieke zorgkosten. In dit artikel leest u wat u kunt doen om het belastingvoordeel naar u toe te halen.
Dit artikel gaat over de aangifte over het belastingjaar 2010. U doet deze aangifte in het voorjaar van 2011.

Let op: de aftrek is op een aantal punten gewijzigd ten opzichte van vorig jaar. De belangrijkste veranderingen: de verhoging van de aftrek valt voor mensen jonger dan 65 jaar lager uit (0,77x in plaats van 1,33x), de aftrek van dieetkosten is sterk gewijzigd en het is niet langer mogelijk om de eigen bijdrage AWBZ over voorgaande jaren af te trekken.De aangifte inkomstenbelasting kan u een flink belastingvoordeel opleveren!
Stap 1 is: aangifte doen. Ga naar de website www.belastingdienst.nl en download het Aangifteprogramma 2010. Hebt u een fiscale partner, gebruikt dan samen één Aangifteprogramma. In het Aangifteprogramma vindt u de specifieke zorgkosten onder de knop Aftrekposten. Vink ‘Specifieke zorgkosten’ aan en klik op Akkoord. U krijgt dan een lijstje te zien met de verschillende onderdelen van deze aftrekpost. Onder de vraagtekentjes vindt u telkens een toelichting.

Doet u liever aangifte op papier, vraag dan bij de Belastingtelefoon (0800-0543) naar een P-biljet. Op het P-biljet komt u de specifieke zorgkosten tegen op aangifteblad 7, vraag 25. Gebruik de Toelichting (pagina 33-36) bij het invullen van de bedragen.
Algemene regels
Als algemene regel geldt: de kosten voor zorg, hulp, hulpmiddelen, aanpassingen en voorzieningen zijn alleen aftrekbaar als u ze zelf draagt. U moet de kosten in 2010 betaald hebben. Krijgt u de kosten vergoed, dan kunt u ze niet ook nog eens aftrekken. Verder zijn zorgpremies niet aftrekbaar. Ook de kosten die u zelf draagt vanwege het eigen risico in de basiszorgverzekering zijn niet aftrekbaar, net als eigen bijdragen voor zorg of hulp vanuit de AWBZ (zorgkantoor) of de Wmo (gemeente).
Onderdelen
De aftrekpost Specifieke zorgkosten bestaat uit verschillende onderdelen. Hieronder staan ze op een rijtje.

  • Genees- en heelkundige hulp. Het gaat om medische en paramedische zorg en om uitgaven voor particuliere verpleging en verzorging. Uitgaven boven een bruto persoonsgebonden budget voor verpleging of verzorging vallen hier ook onder. Kosten voor ooglaserbehandelingen kunt u niet aftrekken.
  • Reiskosten voor ziekenbezoek aan een (voormalige) huisgenoot die minstens 10 km verderop verpleegd wordt. Reist u per openbaar vervoer of met een taxi, dan zijn de kosten volledig aftrekbaar. Neemt u de auto, dan geldt een standaardtarief van € 0,19 per kilometer.
  • Voorgeschreven medicijnen. Het gaat alleen om geneesmiddelen op voorschrift van een arts, waar u geen (volledige) vergoeding voor hebt gekregen, bijvoorbeeld doordat u moest bijbetalen voor duurdere medicijnen. Ook homeopathische geneesmiddelen vallen hier onder, maar alleen als ze zijn voorgeschreven door een arts.
  • Hulpmiddelen. Denk aan gehoorapparaten, kunstgebitten, steunzolen, elastische kousen, prothesen, loophulpmiddelen, rolstoelen en de laadkosten voor accu’s van scootmobielen en elektrische rolstoelen. Uitgaven voor brillen en contactlenzen zijn niet aftrekbaar.
  • Vervoer. Het gaat hierbij om de vervoerskosten die u maakt vanwege uw handicap of ziekte. Denk vooral aan ziekenvervoer voor bezoeken aan artsen of andere behandelaars. Reist u per openbaar vervoer of met een taxi, dan zijn de kosten volledig aftrekbaar. Neemt u de auto, hanteer dan als vuistregel een tarief van € 0,35 per kilometer.
  • Dieet op voorschrift van een arts of erkende diëtist. U kunt alleen dieetkosten opvoeren zoals die genoemd worden in de tabellen van de Belastingdienst.
  • Extra uitgaven voor kleding en beddengoed. Kunt u aantonen dat u vanwege uw handicap of ziekte meer dan € 600 extra kosten hebt gemaakt voor kleding en beddengoed, dan mag u standaard € 750 aftrekken. Kunt u dat niet, maar blijkt ‘uit algemene kennis of uit eerdere aangiften’ dat uw handicap of ziekte inderdaad extra kosten voor kleding en beddengoed met zich meebrengt, dan mag u € 300 aftrekken.
  • Woningaanpassingen. De woning moet op medisch voorschrift zijn aangepast. Bovendien geldt een ingewikkelde verrekening met de mogelijke waardestijging. De regeling geldt ook voor huurwoningen, nieuwe woningen en vakantiehuisjes.
  • Andere aanpassingen. Bijvoorbeeld specifieke aanpassingen aan uw auto.
  • Uitgaven voor extra gezinshulp. Het gaat bij deze post alleen om particuliere hulp, zonder Wmo-indicatie. Ook uitgaven boven een bruto persoonsgebonden budget voor huishoudelijke hulp vallen hier onder.

Verhoging
Voor mensen met een drempelinkomen tot € 32.738 geldt een standaard verhoging van een aantal specifieke zorgkosten. De verhoging geldt niet voor de posten ‘genees- en heelkundige hulp’ en ‘reiskosten ziekenbezoek’. De verhoging is afhankelijk van uw leeftijd: voor 65-plussers geldt een hogere factor (1,13x) dan voor 65-minners (0,77x).
Het Aangifteprogramma berekent zelf of u in aanmerking komt voor de verhoging en om welk bedrag het gaat. Het programma vult het bedrag vervolgens automatisch voor u in.

Drempel en aftrek

Voor de aftrek van specifieke zorgkosten geldt een drempel. Het Aangifteprogramma berekent uw drempel automatisch, op basis van de gegevens die u eerder hebt ingevuld over uw inkomen. Alleen als u in totaal (inclusief verhoging), meer specifieke zorgkosten hebt dan de drempel, mag u de kosten boven de drempel aftrekken. Het Aangifteprogramma berekent de aftrekbare specifieke zorgkosten automatisch en vult het bedrag alvast voor u in.
Verdeling
Deze stap is alleen van belang voor fiscale partners. Bij de vorige stappen hebt u de totale aftrekbare specifieke zorgkosten uitgerekend voor uzelf en uw fiscale partner samen. U hebt dus één bedrag uitgerekend, dat betrekking heeft op u beiden. U moet deze aftrek nu verdelen. U mag zelf bepalen in welke verhouding. Over het algemeen is het voordelig om de gezamenlijke aftrek volledig toe te rekenen aan de partner met het hoogste inkomen.
Altijd geld terug
Uw inkomen kan zo laag zijn dat u nauwelijks of geen belasting hoeft te betalen. Ook in dat geval kunt u belastinggeld terugkrijgen. Dat komt door de speciale Tegemoetkomingsregeling specifieke zorgkosten. Als u specifieke zorgkosten hebt opgevoerd bij uw belastingaangifte en u voldoet aan de voorwaarden voor deze regeling, dan krijgt u vanzelf bericht van de Belastingdienst.
Tekst: Kees Dijkman
Deze informatie wordt u aangeboden door de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland (CG-Raad). De tekst is met de meeste zorgvuldigheid samengesteld, maar er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Voor meer informatie, kijk op de website www.meerkosten.nl, in de rubriek ‘Belastingvoordeel’ of bestel de brochure ‘Belastingvoordeel 2010 en financiële tegemoetkomingen voor mensen met een handicap en chronisch zieken’ bij de CG-Raad bestellijn, telefoon (030) 291 66 11.
Hoe te bestellen:
U kunt de brochure ook bestellen door het overmaken van een bedrag van € 5.80 op rekeningnummer 3188522 ten name van de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad te Utrecht onder vermelding van Belastingbrochure 2010, uw naam, adres, postcode en woonplaats.

Bron: http://www.cg-raad.nl/