Schildersclub kan weer beginnen vanaf 1 september

De Schildersclub van BVG Peelland kan weer beginnen vanaf 1 september.

Ontmoetingscentrum de Wik wordt gebruikt/gehuurd als (opberg) ruimte door de schildersclub van BVG Peelland.

Het bestuur Stichting GeJeJong – de Wik heeft onlangs besloten de activiteiten, voor zover mogelijk, weer op te starten.
Vanaf 1 september 2020 zijn de deelnemers aan activiteiten, de huurders, etc. weer van harte welkom in De Wik.

Bij alle activiteiten geldt de regelgeving RIVM.
De bezoekers en gebruikers van De Wik worden hier nadrukkelijk op gewezen en er wordt vanuit gegaan dat iedereen zich hieraan houdt.

Mocht de regelgeving rond het Covid-19-virus dusdanig wijzigen dat activiteiten niet door kunnen gaan dan wordt eenieder hiervan uiteraard op de hoogte gebracht.

De eerstvolgende geplande bijeenkomst van de schildersclub in de Wik is op donderdag 3 september, ’s morgens van 09.30 tot 12.00 uur..