Vergoeding lidmaatschapsgeld

datum: 1-12-2010
Vergoeding lidmaatschapsgeld

Mensen die lid zijn van een patiëntenbelangenvereniging betalen contributie. Maar wist u dat u via de aanvullende verzekering van sommige zorgverzekeraars een deel van uw lidmaatschapsgeld vergoed kunt krijgen?
Diverse zorgverzekeraars hebben dit jaar opnieuw een vergoeding van lidmaatschapskosten van een patiëntenvereniging opgenomen in de aanvullende verzekering. De vergoeding varieert per verzekeraar. Als lid van een patiëntenvereniging kun je bijvoorbeeld de vergoeding krijgen zolang je bij de verzekeraar verzekerd blijft (eenmalig). Andere verzekeraars betalen jaarlijks de volledige vergoeding van het lidmaatschap terug. Twee verzekeraars – CZ en OZ – vergoeden jaarlijks twee lidmaatschappen.

Deze bovenstaande tekst komt van de website van de CG Raad maar blijkt na controle via de website http://www.cz.nl/ onvolledig.

Onderstaande klopt wel;

  • CZ  vergoedt het lidmaatschap 100% alléén bij de aanvullende verzekeringen  Excellent en Supertop voor maximaal 2 patiëntenverenigingen. Dus niet als u een andere aanvullende verzekering heeft.

Welke aanvullende verzekering u hebt staat aan de achterzijde van uw polis 2010 onder de basisverzekering.               

  • Daarbij moeten de patiëntenverenigingen lid zijn van de CG Raad.

BVG Peelland is lid van de CG Raad.
Wat betekent dit nu voor leden van BVG Peelland.
Voor de meesten niets, omdat zij niet voldoen aan de voorwaarden, voor hen heeft het dus ook geen zin om de vergoeding aan te vragen, dat is wel jammer omdat juist zij diegene zijn die dit meevallertje wel zouden kunnen gebruiken.
Zie hiervoor het kader: de met *** aangegeven aanvullende verzekeringen komen niet in aanmerking voor deze vergoeding.

Aanvullende verzekering CZ
Premie per maand
Jongeren ***
18 t/m 30 jaar: € 16,10
vanaf 31 jaar:   € 22,60
Gezinnen ***
€ 36,90
50+ ***
€ 13,80
Basis ***
€ 6,55
Plus***
€ 14,95
Top ***
€ 24,95
Excellent
€ 100,00
Supertop
€ 130,00
Tandarts***
€ 16,25
Uitgebreide Tandarts***
€ 29,90

Hoe moet men nu handelen als men wel voor deze vergoeding in aanmerking komt?

Bij navraag via de site van CZ kregen we onderstaand antwoord.
Om voor vergoeding in aanmerking te komen dienen verzekerden de nota van de contributie, met vermelding van het CZ relatienummer in te zenden met het notabegeleidingsformulier.
CZ verzekerden kunnen een notabegeleidingsformulier aanvragen bij CZ.
Indien u aan deze voorwaarden voldoet kunt u via de ledenadministratie van BVG Peelland een nota van de contributie verkrijgen.