Verplichte anticonceptie?

Ernstig verslaafden, verstandelijk gehandicapten en psychiatrische patiënten moeten gedwongen worden om anticonceptie te gebruiken. Sommigen van hen hebben zichzelf niet in de hand en als dat gesignaleerd wordt moet er ingegrepen kunnen worden.

Men kan nu pas ingrijpen als de vrouw 24 weken zwanger is, de vrouw kan verplicht worden opgenomen en dan wordt het kind na de geboorte meteen weggehaald. Dit is wel erg cru op de manier zoals het nu dus gebeurt.
Dat er bij voor, tijdens en na een bevalling een hele hoop emoties loskomen, daarbij wordt op deze manier helemaal aan voorbijgelopen.

Het zou het ontstane probleem alleen maar kunnen verergeren, daarom is het misschien toch het verstandigste om tot verplichte anticonceptie over te gaan.

Het idee om mensen die ongeschikt zijn als vader of moeder te verplichten tot anticonceptie, heeft tot veel reacties en discussie geleid.

Wie bepaalt wat geschikt of ongeschikt is? Welke criteria worden er gehandhaafd?

Argumenten voorstanders:

  • De overheid gedoogt kindermishandeling als ze ouders elke keer opnieuw kinderen laat krijgen.
  • Baby’s afstaan is geen goede oplossing bij bijvoorbeeld verslaafde moeders. De baby heeft geen goede groei doorgemaakt en voor de moeder is het een traumatische ervaring.
  • Je pakt het probleem bij de bron aan.
  • Ouders die een kind op de wereld zetten dat ze niet kunnen opvoeden, belasten de maatschappij.

Argumenten tegenstanders:

  • Het is niet objectief vast te stellen of ouders wel of niet geschikt zijn.
  • Er bestaat geen geschikte instantie die goed de geschiktheid van ouders vast kan stellen.
  • Als de regel eenmaal is gemaakt, dan is het makkelijker criteria steeds verder aan te passen en is het einde zoek.
  • Ook ouders die wel ‘normaal’ lijken kunnen doordraaien en hun kinderen mishandelen.

Een meerderheid in de Tweede Kamer is tegen het voorstel van enkele deskundigen om sommige mensen te verplichten anticonceptie te gebruiken.