Voorstelling van de Werkgroep Denktank

Wie zijn we en wat doen we?
De werkgroep bestaat nu uit 7 personen te weten: Harry Aarts, Michel Biemans, Wim Biemans, Monique Henraat, Peter van Rijt, Ria van Rijt en de voorzitter ben ik, Roger Derkx.
Als gevolg van het overlijden van 1 lid zoeken we per direct nieuwe leden.

Wanneer?
We komen iedere laatste zaterdag van de maand van 10.00 tot 12.00 uur bijeen. Behalve in de zomervakantie dan hebben ook wij vakantie.

We zijn een gezellige groep maar we bereiken wel e.e.a.

Waar praten wij over?

– Toegankelijkheid en mobiliteit van en voor mensen met lichamelijke en zintuiglijke beperkingen
– Structureel en incidenteel inventariseren en signaleren van knelpunten.
– Toegankelijkheidsrapport (Dorpsraden inschakelen)
– Schouwen openbare ruimten, openbare gebouwen, schouwen winkels
– Voorzieningen en maatregelen
– Openbaar Vervoer
– Plus taxi
– Advies uitbrengen over het verbeteren van knelpunten.
– Evaluatie oplossen knelpunten

Dit zijn de punten waar wij als werkgroep over praten maar wat ik als voorzitter belangrijk vind is dat we naar elkaar luisteren want ieder lid van deze werkgroep heeft zijn eigen mening en daar wordt ook naar geluisterd.

Wat wordt er mee gedaan?
Met bijzondere knelpunten worden deze aan het bestuur medegedeeld en deze zal contact zoeken en afspraken maken met de desbetreffende instellingen of bedrijven om een oplossing te vinden. Ook worden knelpunten in het 3 maandelijks gesprek met wethouder Ragetlie aangekaart zodat hij evt kan doorverwijzen naar de juiste personen.

De werkgroep maakt in november 2014 een planning van de te ondernemen activiteiten in het volgende kalenderjaar.

Heb je een probleem of vraag of wil je ook lid worden van deze werkgroep neem dan contact op met ondergetekende en misschien, na overleg met de andere leden, zullen we je welkom heten in de werkgroep of misschien je probleem met jou oplossen.

Met vriendelijke groet,
Namens al de leden van de Werkgroep


Roger Derkx
Voorzitter werkgroep Denktank en bestuurslid BVG-Peelland
Tel: 0493-846404 of
Tel: 06-28177797
Email Roger